Wie is Shiva?

Hallo, ik ben Shiva Elings en ik ben psychosociaalwerker/therapeut, maatschappelijkwerker en coach. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik studeerde begin 2005 af aan de Hogeschool InHolland.

Omdat ik in een Blijf van m’n Lijfhuis heb gewerkt ligt mijn meeste kennis op het gebied van huiselijk geweld, traumaverwerking en daaraan gerelateerde onderwerpen als depressie, schuldhulpverlening, opvoedondersteuning en conflicthantering. Maar in het verlengde daarvan heb ik ook te maken gehad met het vergroten van een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en assertiviteit. Na jaren deze ervaringen opgedaan te hebben, heb ik besloten zelfstandig te gaan werken.

Na zelf een coachingstraject gevolgd te hebben, ben ik de opleiding tot ‘lifecoach’ gaan volgen. Deze heb ik in 2010 met goed gevolg afgerond.

Begin 2012 heb ik mijn opleiding tot Master Practitioner EMDR afgerond en kunnen mensen met onder andere trauma en angstproblemen bij mij terecht voor een EMDR therapie traject. Na twee jaar ervaring op te hebben gedaan, ben ik nu officieel EMDR therapeut.

In 2016 ben ik begonnen met de Opleiding tot Emotion Focused Therapeut.  Bij EFT ligt de focus op emotie en onderliggende pijn, die soms jaren verborgen ligt. De cliënt leert emoties te herkennen, reguleren, begrijpen  en richtinggevend gebruiken. EFT is een cliënt- en ervaringsgerichte psychotherapie en ziet iedere persoon als uniek. Begin 2018 heb ik officieel mij diploma behaald tot erkend EFT Therapeut. In 2022 heb ik de jaaropleiding voor Couples afgerond (EFT-C).

In mijn praktijk kunnen mensen terecht voor zowel individuele gesprekken of gesprekken met anderen, zoals partners of collega’s. Om zo laagdrempelig mogelijk te werken kom ik desgewenst ook bij u thuis of op uw bedrijf.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg Stichting Register Beroepsbeoefenaars (RBCZ) . Deze organisaties waarborgen de kwaliteit van hulpverleners in de hedendaagse gezondheidszorg. Zo moeten bij de NFG aangesloten hulpverleners zich regelmatig bijscholen en deelnemen aan supervisie of intervisiebijeenkomsten.

Wilt u weten hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens op de website. Kijk dan op https://www.shivaelings.nl/privacy-policy/

Btwnr: NL002009032B70
NFG nr: 8002206901
RBCZ nr: 809571R
Agb-code: 900551196/90042407
KvK nr: 51534681
Rekeningnr: NL19RABO0159570921

emdrsamenwerkende nfg-logo