Werkwijze

In mijn gesprekken met u vind ik het erg belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen. Ik probeer altijd met een open oor te luisteren naar ieders verhaal. Ik kan wat kritisch zijn, maar dit is vanuit de beste bedoelingen en alleen om je verder te helpen. Elk individu is de moeite waard om geholpen te worden, maar ieder heeft hier ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in. De gesprekken zullen dus gelijkwaardig zijn en van ons beiden inspanning vragen.

Ik heb geen vaststaand programma voor ieder die in therapie gaat of aan een coachingstraject begint. Ieder individu is verschillend en vraagt om verschillende methodieken. Methodieken zijn meer tools om dingen inzichtelijk te maken. Voorbeelden van gebruikte methodieken zijn: Emotion Focused therapie, Systeemtherapie, RET (cognitieve therapie), EMDR, Oplossingsgerichte therapie, Empowerment, etc.