Stress

Stress is een gezonde reactie van ons lichaam op spanning. Het helpt ons te presteren. Het houdt ons alert, geconcentreerd en efficiënt. Het gaat pas mis als er een verstoring komt in draaglast en draagkracht. Dit kan komen door belastende omstandigheden. (te grote draaglast) of door een persoonlijke gevoeligheid (te kleine draagkracht). Als het lichaam geen kans heeft zich te herstellen en de stress te lang aanhoudt, dan kun je burn-out of overspannen raken. Assertiviteit, conflicthantering en een gezonde leef en werkomgeving kunnen helpen om met stress om te gaan.

Angsten

Angst is een normale emotie die we allemaal kennen. Maar als deze angst ons functioneren gaat beperken of niet passend is bij de gebeurtenis dan is het verstandig hier iets aan te doen. Verschillende methodes zoals cognitieve therapie, exposure in vivo  of EMDR kunnen deze angst te lijf gaan.

Depressiviteit

Bij depressiviteit is er sprake van een somberheid, verlies van interesse of plezier en een leegheid die langer aanhoudt dan twee weken. Soms is de levenslust volledig verdwenen. Meestal bestaat de behandeling uit een combinatie van praten en medicijnen.

Onzekerheid

Onzekerheid komt vaak voort uit een negatief zelfbeeld. Je twijfelt aan je eigen capaciteiten en dit kan veel stress veroorzaken. Door middel van methodieken als empowerment, RET therapie of EMDR therapie kan dit negatieve zelfbeeld aangepakt worden. Belangrijk is om oude trauma’s op te ruimen en bewust te worden van persoonlijke kwaliteiten en positieve eigenschappen.