Relatie

Relatietherapie

Loopt je relatie niet helemaal zoals je zou willen? Zitten jullie in een relatiecrisis? Of wil je verdieping in je relatie?

Relaties kunnen door verschillende oorzaken niet goed lopen. De oorzaak kan door een bedreiging van buiten komen, door een ontslag, een ziekte , financiële problemen of het overlijden van een gezinslid. Maar kan ook te maken hebben met een verschil in verwachtingen, jaloezie of een gebrek aan communicatievaardigheden.

Met relatiegesprekken worden problemen in kaart gebracht en gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Vaardigheidstraining in de communicatie is een essentieel onderdeel van de therapie. Soms kan het nodig zijn om ook individueel een traject te starten, naast de gezamenlijke relatiegesprekken.

Relatiegesprekken kunnen plaats vinden tussen partners. Maar er zijn nog tal van andere relaties waarin relatiegesprekken wenselijk kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld tussen kinderen en ouders of tussen familieleden of collega’s(bijvoorbeeld leidinggevenden en werknemers).

“Hou me Vast’programma voor (echt)paren die hun relatie willen verbeteren.

In september start er, met samenwerking van psychosociaal therapeut Erna Stavenuiter, een training voor (echt)paren die duidelijk verbeterpunten in hun relatie kunnen aanwijzen maar voor wie relatietherapie iets te ver weg ligt. Het Houd me vast-programma is ontwikkeld op basis van een krachtige succesvolle vorm van relatietherapie. de grondlegger van deze benadering is dr. Sue Johnson uit Canada. De therapie die ze ontwikkeld heeft heet EFT (Emotionally Focussed Therapy), ook wel emotiegerichte relatietherapie genoemd. Uit deze therapie is inmiddels ook een preventieprogramma ontwikkeld, n.l. de ‘Houd me vast-training’. In de training draait het vooral om ‘hechting’. Dit is namelijk de kern van alle relaties die er echt toe doen. Dat geldt in het bijzonder voor huwelijks- en partnerrelaties.

Velen zullen het herkennen. Je voelt je niet (meer) begrepen door je partner. Om de kleinste dingen bots je met elkaar. Als je begrip wilt dan komt je partner met oplossingen voor jouw problemen’, of je hebt het gevoel dat je het nooit goed kan doen in de ogen van je partner. Misschien probeer je je partner uit alle macht duidelijk te maken wat je van hem/haar wilt en word je moedeloos omdat dit meer niet lukt. of misschien heb je besloten dat het beter is om discussies te vermijden en trek je jezelf steeds meer terug.

het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van ieder ongeveer 2 uur. onder werpen die behandel worden zijn:

  • begrijpen van liefde en verbinding (hechting)
  • waar gaat het vaak mis?
  • opzoeken en vinden van de zere plekken uit de eigen geschiedenis
  • het bouwen aan een veilig fundament waarop moeilijke dingen besproken kunnen worden

in het programma wordt gewerkt met video-materiaal, met oefeningen en opdrachten tijdens de bijeenkomsten en er zijn huiswerkopdrachten. Tijdens de bijeenkomsten zullen geen groepsopdrachten en slechts beperkt groepsdiscussies plaatsvinden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat partners met elkaar aan de slag gaan.

De kosten voor het programma bedragen 480 euro per echtpaar. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Heerhugowaard op donderdagavond, start september 2016. Paren die zich willen opgeven voor de training kunnen dit doen door een e-mailbericht te sturen of telefonisch contact op te nemen. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u een bevestiging en wordt een afspraak gemaakt voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Na dit gesprek wordt een besluit genomen voor deelname.